lördag 5 april 2008

Döden är permanent lösning på tillfälligt problem - vi kan lösa problemet istället för självmord

Vad ska du veta för att se självmordstecken hos en tonåring?


I USA (Texas) finns det skoldistrikt där man inte haft självmord bland barn sedan 1972 - för att alla barnen utbildas i att iaktta varningstecknen hos sina kompisar samt sig själva, och också vad man ska göra då. Som förstahjälpenkurs - mot självmord. Lysande!

Här kan du läsa mer om detta - en svensk utbytesstudent som är där just nu beskriver utbildningen på sin Resedagbok. Skoldistrikt heter Clear Creek Independent och ligger i Seabrook, Houston.