måndag 10 november 2008

Nationella minoriteter diskrimineras i skolan

Här kan du läsa DO:s utmärkta rapport om läget. Jag har idag suttit på ett möte om mänskliga rättigheter och det är glädjande att äntligen börjar man se till nationella minoriteternas rättigheter utan att det är fult. Men än finns det mycket att göra för kommunerna krånglar även om ansvaret är statens. T ex idag rapporterar SR / finska nyheter om hur Jönköping lyckats krångla sig ur sitt ansvar för finskaundervisning under fyra år på rad - för de inte har "hittat" en lärare.


DO:
Nationella minoriteter i Sverige diskrimineras inom skola och förskola
Sveriges nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – utsätts för diskriminering inom utbildningsväsendet. Det visar en ny rapport från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.

DO har i flera år regelbundet träffat representanter för de nationella minoriteterna i olika referensgrupper. Många har under dessa möten vittnat om diskriminering och förföljelse som återkommande inslag i vardagen, såväl inom skolan som i kontakter med olika myndigheter. Många har berättat om hur den politik som förts påverkat deras möjligheter att hävda sin identitet och att den har berövat dem deras modersmål.

- Sverige har genom att ratificera Europarådets minoritetskonventioner åtagit sig specifika skyldigheter gentemot nationella minoriteter. Europarådet har flera gånger kritiserat Sverige för att inte leva upp till konventionerna. En av de skarpast formulerade anmärkningarna rör tillgång till modersmålsundervisning, säger vikarierande DO Anna Theodóra Gunnarsdóttir.

- Regeringen måste nu höja ambitionsnivån för minoritetspolitiken och säkerställa nationella minoriteters mänskliga rättigheter.