onsdag 29 augusti 2007

IDENTITET - TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT


Alla vi vill vara unika, älskade och ha en lyskraft över alla...
...men vi vill också vara unika tillsammans med andra, tillhöra en grupp - vara en del av en enhet... tillhöra en COMMUNITY: