onsdag 29 augusti 2007

ATT SKAPA KÄNDISAR


HEATON är en svensk och internationell superkändis som de flesta killar i åldersgruppen 13-20 har hört talas om. Däremot är han helt okänd för dagspressen och föräldrarna...

Enligt olika ungdomsbarometrar är ett av de mest eftertraktade framtidsvisioner hos ungdomar idag att bli en kändis och få synas i medier.

Det finns olika kategorier av kändisar enligt medieforskningen:

1) De som behöver publik för sitt skapande eller yrke (skådisar, artister, hallåer)
2) De som gör kändiskapet till sitt yrke och inkomst (Robinson-NN, Paris Hilton)
3) De som föds till kändiskap (kungliga, mycket kända barn till über-rika)
4) Offentliga personer som blir kända via sina ämbeten (JK, ministrar, DO)
5) "Looser-kändisar" som blir kända för sina misstag, olyckor eller brott
6) Familjemedlemmar och partners till kändisar
7) Företagare och kommersiella kändisar som försöker att skapa varumärken

Kändispressen fungerar på följande premisser:

1) Man presenterar kändisar och framförallt deras privata liv (det sociala livet)
2) Man "avslöjar" detaljer från kändisarnas liv - bakom kulisserna (kungliga röker)
3) Kändisar beskrivs som personligen ansvariga för sin lycka eller olycka
4) Pressen skapar kändisar (Paris Hilton, Amy Winehouse, Pete Doherty)
5) Pressen använder kändisar för att fylla tidningen
6) Kändisar använder pressen för att förstärka sitt varumärke och sälja sin produkt
7) Företagare anlitar kändisar för att dra pressens uppmärksamhet (mingel, premiärer)
8) Kändisar deltar sällan eller aldrig i den politiska diskussionen(undantag Bono)
9) Bilden av kändisar som förmedlas är mycket svart-vit och enkel (Graaf-sisters)
10) En symbios av tv, internet, radio och pressen lyfter eller krossar kändisar

Är vårt omåttliga intresse för kändisar ett tecken på att vi lever ett fattigt och torftigt liv och skulle vilja ha det som folk i löpsedlarna?

Förmodligen inte. Däremot handlar kändisrapporteringen uteslutande om:

- vem man är kär i
- vem man gifter sig med
- vilka barn man fått
- var man semestrar
- vem man skiljer sig ifrån
- vem som har vänserprasslat
- vem som har varit sjuk
- vem som super eller knarkar
- vem har blivit frälst
- vem har bytt liv / karriär / hus

Detta är klassiska ingredienser för all drama i livet och världen - det är den sociala essensen i våra liv; familj, barn, relationer, hälsa, lycka och olycka. Det är Tjehovs eller Noréns teater som vi följer - fast i följetång.

För att kunna följa kändisarnas liv och öden måste det finnas en samtidighet i rapporteringen. Detta betyder att en stor publik ska få samma nyheter samtidigt och kunna sedan prata, älta och fundera kring dessa. Därför behövs den traditionella pressen för kändisproduktion och internet ensamt sällan klarar det.

Dock finns det idag tecken på att YouTube och motsvarande sajter där man visar upp utvalda klipp varje dag kan fungera som ett växthus för kändisskap men fortfarande behövs det redaktionella grepp - rekommendationer att titta, rubriker, löp, nyheter i andra medier, för att genomslagskraften skall bli total.

Vem är HEATON då? Han är förmodligen världens bästa CS-spelare, och nuförtiden går larmet när HEATON och klanen spelar en match på nätet, då skall alla som bara kan logga in och följa det (som om det var på tv!). Vad är CS då? Det är en mycket blodig animerad urbankrigspel som kallas Counter Strike och enligt vissa uppgifter har utvecklats för amerikanska soldater för att lära sig stadskrig. De flesta unga killarna som är on-line har sett spelet eller spelat det.