onsdag 29 augusti 2007

IDEOLOGISKA SEKTER
Det som många politiska och ideologiska rörelser erbjuder ungdomarna idag är

- tid
- vuxna som lyssnar
- en identitet
- svar på stora frågor
- kompisar och trygghet
- riktning
- regler och normer

Ungdomar idag lider inte brist på valfrihet eller frihet från vuxenvärlden - tvärtom. Inom idrotten och t ex ridsporten finns det regler, tider att passa, disciplin och vuxna som finns där bara för ungdomarnas skull. Trots att kraven på ungdomar är tuffa vill de flesta delta när de är yngre.

När ungdomar blir äldre och får existentiella kriser räcker inte det fysiska utan man börjar söka efter intellektuella och spirituella svar till livets frågor såsom

- Vem är jag?
- Vad är meningen med livet?
- Vad är döden?
- Finns gud?
- Kan jag finna kärlek?


De kommersiella krafterna räcker inte till att svara på dessa frågor, skolan håller sig objektiv och föräldrarna pratar sällan om dessa frågor. Svar söks på nätet, hos kompisar och i communities.

En del av nynazisternas framgång lär ligga i den kombinationen som de kunnat erbjuda ungdomarna; dels svar på en del stora frågor om rätt och fel, dels att de har legat långt framme på internet före andra etablerade partier och kyrkor.

ALLA POLITISKA, IDEOLOGISKA OCH ANDLIGA RÖRELSER SOM SÄGER ATT...

1) DE ENSAM HAR SVARET OCH SANNINGEN
2) DU SKA LYDA LEDARE UTAN ATT KRITISKT TÄNKA SJÄLV ELLER JÄMFÖRA MED ALTERNATIV
3) DU SKA KLIPPA BANDEN TILL DINA FÖRÄLDRAR, DIN FAMILJ ELLER GAMLA KOMPISAR

...ÄR ATT BETRAKTA SOM SEKTER.