fredag 18 januari 2008

Mitt förslag om tonårsföräldradagar hos KD!

Några år sedan skrev jag en motion - och jag har även föreslagit på mina bloggar som fanns - om att man skulle få spara föräldrapenning tills barnet är 18 - t ex 30 dagar som "struldagar". Det skulle innebära att föräldrar kunde bättre finnas med och hjälpa (och ta ansvar) när tonåringarna skolkar, blir deppiga, fastnar i nätberoende, röker, dricker och röjer. Man kunde ta ledigt och delta på möten med kuratorer och socialen, finnas med på skolan, leta efter ungar som rymmer, osv.

Det gick inte igenom i det liberala partiet som jag var medlem i då - kanske definierades "liberalt" genom att alla får göra som de vill oavsett ålder och samhällsstruktur. Nu tycker jag att vuxna har ansvaret och särskilt föräldrarna, och att det är inte "oliberalt" alls. Det är en ganska vulgär definition på liberalt att låta alla göra som de vill om de då skadar sig själva eller andra, och vi är ju sociala varelser som måste leva ihop, och därmed respektera gemensamma regler. Annars blir det anarki - vilket ska inte förväxlas med liberalt, som vissa gör.

Nu har i a f KD anammat samma tankar. Och Expressens läsare tycks stödja dem!
Läs mer här.