fredag 14 september 2007

Eurobarometerundersökningen bland surfande ungdomar

Kan föräldrarna lita på sin 13-åriga dotter när hon surfar på Internet? Vet de verkligen att deras 11-åriga sons mobilsamtal är säkra? Kommissionen har i en undersökning tittat närmare på hur 9-14-åringar i Europa använder nya medier. Resultaten visar att barn och ungdomar tycker att det är närmast självklart att använda Internet och mobiltelefoner. I allmänhet känner de också till de risker som är förknippade med detta. När minderåriga stöter på problem på nätet är det bara i sista hand som de vänder sig till vuxna för att be om hjälp.

Läs mer om Eurobarometerns undersökning här på den finska EU-sajten på svenska.